Ob 30. obletnici FKVK Mavrica Radomlje

Osrednji prireditvi ob 30 letnici kluba in 35 letnici začetka foto kino dejavnosti v Radomljah sta bili ODPRTJE RAZSTAVE FOTO KINO IN VIDEO TEHNIKE 21. januarja in SLAVNOSTNI ZBOR ČLANOV, PRIJATELJEV IN SODELAVCEV FOTO KINO IN VIDEO KLUBA MAVRICA, 29. januarja 1999. 

 

Razstavo je odprl predsednik občinskega odbora Zveze organizacij za tehnično kulturo Domžale Friderik Majhenič, sodeloval pa je tudi Moški pevski zbor Radomlje. Na slavnostnem zboru pa so organizatorji predstavili članom in gostom klubsko kroniko. 
Na slavnostnem zboru se je klub Mavrica za pomoč in sodelovanje zahvalil številnim zunajim sodelavcem, soustvarjalcem, simpatizerjem in sponzorjem posameznikom, društvom in ustanovam in jim podelil priznanja in simbolične nagrade. Priznanja so prejela tudi podjetja in ustanove, ki so v obliki reklamnih oglasov ali drugače največkrat podprla Mavrico ob različnih prireditveh. 
 

Klub je podelil priznanja tudi trem ustanovnim članom, ki so aktivni že 30 oz. 35 let (France Cerar, Matija Kosmač in Janez Kosmač), pa tudi velikemu prijatelju, učitelju in mentorju, mednarodnemu mojstru Vlastji Simončiču. Ustanovnega in dolgoletnega člana Vilija Majheniča pa je za vso požrtvovalnost, strokovno pomoč in sodelovanje pri ustanavljanju kluba, pri prvih tečajih in organizacijah prireditev razglasil za ČASTNEGA ČLANA KLUBA MAVRICA. 

Konec leta 1999 je Janez Kosmač v Kamniku samostojno razstavljal ZIMSKO POKRAJINO.