VABILO NA OBČNI ZBOR

Kulturno društvo Foto kino in video klub MAVRICA Radomlje

Spoštovane članice in člani,

V skladu s statutom in klubskimi pravili Vas ob 55 letnici klubskega delovanja

in ustvarjanja ter ob 50 letnici ustanovitve kluba MAVRICA

v a b i m o,

da se udeležite rednega letnega ZBORA ČLANOV, ki bo

v ponedeljek, 25. marca 2019 ob 19. uri v Kodrovi dvorani

Kulturnega doma v Radomljah z naslednjim dnevnim redom:

otvoritev in pozdrav, izvolitev delovnega predsedstva in komisij,

poročila predsednika, tajnika, blagajnika, vodij sekcij ter

Nadzornega odbora, razprava o poročilih, priporočila, sklepi, delovni

in prireditveni program ter razno (podelitev zahval,..).

 

Prosim za zanesljivo udeležbo in za točnost.

Dobro luč in na svidenje

 

Predsednik Janez Kosmač in tajnik Jože Kragelj